Mtwapa Rehab- och Traumacenter ligger norr om staden Mtwapa, utanför storstaden Mombasa. I den här regionen lider många barn av PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) efter att ha bevittnat, eller blivit utsatta för våld och övergrepp. De sjuka barnen döms och göms undan av allmänheten i rädsla för sjukdomen.

Mtwapa trauma och rehabcenter har som mål att ta hand om 10 flickor i de unga åldrarna mellan 4 – 10 år för rehabilitering och skolning.:

  • Utbilda socialtjänsten i Mombasadistriktet inom traumabehandling och rehabilitering.
  • Förebygga att kenyanska barn inte göms undan i omänskliga förhållanden.
  • Sprida kunskap om att trauma inte innebär ett permanent handikapp, utan går att rehabilitera.

Tillsammans med dig kan vi åstadkomma en förändring för 10 fattiga, traumatiserade flickor som annars skulle varit dömda till ett liv utan framtidsutsikter. Vi vill hjälpa dessa flickor till en andra chans!

Genom omsorg och rehabilitering i en lugn trygg miljö med vår utbildade personal vill vi hjälpa dessa flickor till en bättre framtid. Vår förhoppning och vision är att våra flickor vill ge tillbaka till andra behövande flickor när tiden är redo.

Tack vare alla fina sponsorer står nu vårat hus färdigt och dörrarna öppnas 1 oktober!

Här hjälper vi 10 traumatiserade flickor som annars skulle vara dömda till ett liv utan framtidsutsikter. Vi vill ge dessa flickor en andra chans. Genom omsorg, trauma rehabilitering och ”självförsvar och Empowering” i stället för skuld i vårt lugna trygga hus, tills de är mogna att stå på egna ben.