Mtwapa trauma och rehabcenter ligger norr om staden Mombasa, Kenya.
Mtwapa –Trauma och Rehabcenter syfte är att hjälpa traumatiserade flickor 4–10 år till en bättre livssituation på vårt boende “PinkHouse”. Initialt kommer plats att erbjudas för flickor från Highschool i direkt närhet till PinkHouse. Åldersspannet kommer till en början att vara något högre. Med vård, omsorg och rehabilitering kan vi erbjuda dessa flickor en ny chans till ett fungerande liv. Vår förhoppning är att våra flickor vill ge tillbaka när tiden är redo.

Huset är byggt enligt swahilistil för att passa in i byn och är målat i Rosa, har blivit känt som “PinkHouse” i området. Huset har 3 sovrum med plats för 10 flickor. Det finns samtalsrum, gemensamt kök och vardagsrum med plats för lek, samt duschar och toaletter. Det finns också rum för personal och för eventuella volontärer som vill arbeta i verksamheten.

Det finns möjlighet att bygga på en våning till om behovet ökar. Tomten är inhägnad och vi kommer att skapa en levande trädgård inom kort för odling och lek.

Tillsammans med dig kan vi åstadkomma en förändring för 10 fattiga traumatiserade flickor!

Tack vare alla fina sponsorer står nu vårat hus färdigt och dörrarna öppnas 1 oktober!

Under tiden vi väntar på att få öppna vårt efterlängtade trauma center är vi så glada att huset kommer till användning. Nu bor personal från vår granne high school i huset och efter skolans slut hjälper de barn som har behov med extra läxläsning.