Vår vision är att:
– Förebygga att kenyanska barn göms undan i omänskliga förhållanden.
– Sprida kunskap om att trauma inte innebär ett permanent handikapp, utan går att rehabilitera.
– Utbilda socialtjänsten i Norra Mombasadistriktet inom traumabehandling och rehabilitering.
– Erbjuda flickor på skolorna i närområdet  ”självförsvar och empowering” framför/i stället för skuld.

-Utbilda pojkar från skolorna i närområdet i sexualkunskap, gränsdragning, samtycke, jämlikhet och sexuella normer och förväntningar. Det handlar om att få pojkarna att förändra sina egna beteenden men också att våga ingripa om de ser ett pågående övergrepp.
– Arbeta både kort och långsiktigt för att stoppa och förebygga sexuellt våld på flickor i området, samt utbilda och sprida kunskap om sexuella övergrepp och trauma bland befolkningen, skolor, byäldste och socialtjänsten i området.

Vi i Mtwapa familjen vill ödmjukast tacka Anna Norlén, leg psykolog och Josefin Michanek, leg psykolog som ideellt kom ner till oss i februari 2018 och utbildade våra potentiella ” housemums” och framtida samarbetspartners. I 4 dagar fick 12 utvalda personer utbildning i traumabemötande och sexuella övergrepp på barn. Nu börjar vårt arbete med medvetenhetsarbete kring sexuella övergrepp på barn i Kenya! En milstolpe!