Mtwapa familjen grundades 2016. Maria Cederlöf var på resa i Kenya 2014. Tankar och idéer om att starta ett center för utsatta flickor började gro. – Att komma till detta fantastiska land och få uppleva dess underbara natur och kultur men att också uppleva den otroliga fattigdom och utsatthet för många barn smärtade.

När hon åter kom till Sverige hörde hon sig för med företag och vänner om intresse fanns för att stötta ett sådant projekt och att även kunna åka ner på plats och se var deras pengar tog vägen. Många blev intresserade och det var så det började! Resorna dit blev många och processerna med myndigheter och att finna folk på plats i Mombasa att samarbeta med har varit långa. Vid en av resorna 2016 träffade hon de Brittiska missionärerna Debbie och Paul, som har ett hem för föräldrarlösa barn samt projektet ”Feed 500”.

Tillsammans började de smida planer, hur detta skulle kunna bli verklighet. Debbie och Paul hade precis köpt mark i en by utanför Mtwapa för att bygga ett High School och det visade sig att marken bredvid var till salu. Marken kunde köpas tack vare sponsorer som brann för idén och vi blev samtidigt delaktiga i projektet ”Feed 500”. Våren 2017 var grunden klar till vårt hus och den första sponsorresan kunde bli av.

Februari 2018 fick vi nycklarna till vårt färdiga hus, ”Mtwapa trauma och rehabcenter” som firades med stor glädje tillsammans med alla som var med på vår 3:e sponsorresa. Vi hade även den stora äran att få besök av Leg psykolog Anna Norlén och leg psykolog Josefin Michanek. De höll en fyra dagar lång utbildning i traumamedveten omsorg och samtal kring sexuella övergrepp för vår eventuella framtida personal och våra framtida samarbetspartners.

Augusti 2018 ändrades lagstiftningen i Kenya och barnhem och permanenta boenden utanför familjer/bekanta för barn förbjöds, vilket bidrog till att vi inte kunnat öppnat ” Pink house” som vi hade hoppats på.

Februari 2019 åker några ur vår nya styrelse ner till Mombasa för att träffa våra samarbetspartners och tillsammans med dem planera hur vi bäst och långsiktigt kunna hjälpa traumatiserade flickor och hur vårt Pink House skall kunna användas på bästa . sätt.

Oktober 2019 på plats i Mombasa och tillsammans med våra samarbetspartners beslutar vi att vår verksamhet kommer att drivas av Debbie och Paul som är bosatta i Mombasa. De driver även vårt systerprojekt ”feed 500” och vår granne High School. Vi hittar en fantastisk lösning och Mtwapa Taruma och Rehab Center nu ett center med särskilt fokus på att identifiera och behandla flickor med trauma, där vi kan erbjuda jourbäddar för kortare perioder för akut skydd och behandling. Parallellt blir det ett vård och rådgivningscentrum för Celebration High School och barn och unga i Utange området. Vi anställer Jane Liru att ansvara för vårt health and counseling center. Jane är psykolog och sjuksköterska. Hon har också en lärarexamen. Hon arbetat i USA och här i Mombasa. Jane börjar den 2 januari, direkt efter skolloven med individuell och gruppterapi för barn och elever i Celebration High School och från byarna I området.