Vad vi har gjort

 • 2016
 • Letat mark och hittat mark
 • Startat föreningen och bildat styrelse
 • Gått med  och stöttat projektet ” Feed500″ se https://mtwapa.se/feed-500/
 • Betalat tomten
 • Byggt ett säkerhetsstängsel runt marken
 • Ritat huset som skall byggas på marken
 • Hittat traumaexperter som är klara att åka ner som volontärer och utbilda socialtjänsten på plats
 • Skickat in ansökan om bygglov för huset
 • Byggt ett vaktskjul
 • 2017
 • Byggt grunden till huset
 • Bygglovet är klart
 • 1:a sponsorresan 10-21 februari
 • Grunden och väggarna har byggts
 • Husskalet är klart
 • 2:a sponsorresan 13 – 24 oktober
 • Taket klart
 • 2018
 • 3:e sponsorresa 9 – 20 februari
 • 11 februari huset klart och vi fick nycklarna
 • Leg psykolog Anna Norlén och leg psykolog Josefin Michanek är på plats hos oss i Mombasa och håller en fyra dagar lång utbildning i traumamedveten omsorg och samtal kring sexuella övergrepp för vår framtida personal och våra framtida samarbetspartners.
 • Vatten och el är nu installerat
 • Delar av styrelsen lämnar projektet
 • Ny styrelse tillsatt
 • Våra första möbler är på plats
 • 4:e sponsorresa 19-28 oktober
 • 2019
 • 5:e sponsorresa 7 – 18 februari
 • Kyl och gasspis inköpt
 • Huset lånas ut till personal från High School som kan hjälpa elever som har extra behov av läxläsning efter ordinarie skoltid
 • Ny hemsida
 • 1 oktober 2019 var vår plan att flickorna skulle flytta in, Kenyas myndigheter skäper kraven och begränsar möjligheterna för att driva verksamheter som barnhem och andra former där barn ska bo permanent.Kenya ökar fokus mot förebyggande barnhälsoarbete genom att satsa på barns möjligheter att bo i familjer. Grunden är bland annat att man ser att barnen i barnhemmen far mer illa där och utnyttjats på olika sätt. Det liknar samma reform som Sverige har haft när vi tog bort barnhem som ersattes med fosterfamiljer.
 • Det innebär att vi kommer att erbjuda dag stödverksamhet där vi jobbar holistiskt med fokus på trauma och övergrepp med fokus på flickor, samt ha akutövernattning vid behov.
 • I oktober 2019 åker delar av styrelsen ner till Kenya för att tillsammans med våra samverkan partners se hur vi tillsammans kan arbeta på bästa sätt framöver. Då det blir en bredare verksamhet än planerat från början kommer vi inte att ha någon sponsorresa detta år.
 • Våra samarbetspartners Debbie och Paul driver Pink House på plats.
 • Vi anställer Jane Liru att ansvara för vårt health and counseling center. Jane är psykolog och sjuksköterska. Hon har också en lärarexamen. Hon arbetat i USA och här i Mombasa.
 • Vi anställer Gertrude Mukhabali att ansvar för reception, stödja läkare/psykolog, hjälpa och ta emot alla som kommer till oss, hantera databas, patientjournaler
 • Oasis kommer att vara vår samarbetspartner när det gäller mest utsatta flickor. Felicia bor nära Pink House vilket är en stor fördel för oss.

Vad gör vi framöver
Den 2 januari 2020 direkt efter skolloven börjar vår Jane Liru, som är psykolog och sjuksköterska. Hon har också en lärarexamen. Hon arbetat i USA och här i Mombasa. Hon startar med individuell och gruppterapi för barn och elever i Celebration High School och från byarna I området.