Vad vi har gjort

 • 2016
 • Letat mark och hittat mark
 • Startat föreningen och bildat styrelse
 • Gått med  och stöttat projektet ” Feed500″ se https://mtwapa.se/feed-500/
 • Betalat tomten
 • Byggt ett säkerhetsstängsel runt marken
 • Ritat huset som skall byggas på marken
 • Hittat traumaexperter som är klara att åka ner som volontärer och utbilda socialtjänsten på plats
 • Skickat in ansökan om bygglov för huset
 • Byggt ett vaktskjul
 • 2017
 • Byggt grunden till huset
 • Bygglovet är klart
 • 1:a sponsorresan 10-21 februari
 • Grunden och väggarna har byggts
 • Husskalet är klart
 • 2:a sponsorresan 13 – 24 oktober
 • Taket klart
 • 2018
 • 3:e sponsorresa 9 – 20 februari
 • 11 februari huset klart och vi fick nycklarna
 • Leg psykolog Anna Norlén och leg psykolog Josefin Michanek är på plats hos oss i Mombasa och håller en fyra dagar lång utbildning i traumamedveten omsorg och samtal kring sexuella övergrepp för vår framtida personal och våra framtida samarbetspartners.
 • Vatten och el är nu installerat
 • Delar av styrelsen lämnar projektet
 • Ny styrelse tillsatt
 • Våra första möbler är på plats
 • 2019
 • 4:e sponsorresa 7 – 18 februari
 • Kyl och gasspis inköpt
 • Huset lånas ut till personal från High School som kan hjälpa elever som har extra behov av läxläsning efter ordinarie skoltid
 • Ny hemsida

Vad gör vi framöver

 • 1 oktober 2018 våra första flickor flyttar in
 • 5:e sponsorresa 17-28 oktober