Vår vision

Att i närområdet Kishani sprida kunskap som bidrar till att våld och sexuella övergrepp mot flickor minskar.

Om arbetet med Mtwapa traumacenter blir framgångsrikt så har socialchefen på Socialdepartementet i Kilifi County har uttryckt intresse att utbilda socialarbetare som möter traumatiserade barn och unga även i Kilifi. Då finns möjlighet att få tillgång till gratis mark att bygga fler Trauma och Rehab Center i Kilifi County.

Kontakt