Varmt välkommen till Mtwapa familjen!
”Ingen kan göra allt men alla kan göra något”

Vi är den lilla ideella föreningen som brinner för att hjälpa utsatta traumatiserade flickor i Mtwapa, en by strax norr om Mombasa, Kenya. I den här regionen lider många barn av PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) efter att ha bevittnat, eller blivit utsatta för våld och övergrepp. De sjuka barnen döms och göms undan av allmänheten i rädsla för sjukdomen.

Vi vill hjälpa 10 flickor i de unga åldrarna mellan 4 – 12 år genom rehabilitering och omsorg i en trygg miljö på vårt Mtwapa trauma och rehabcenter. Vi hoppas även att några av våra flickor väljer att ge tillbaka till samhället när tiden är redo.

Vi i Mtwapa familjen är så stolta att kunna få vara en del av vårt systerprojekt ”Feed 500” tillsammans med våra samarbetspartners Debbie och Paul.

Vår vision är även att tillsammans med ”Oasis medical center” sprida kunskap och öka medvetenheten om sexuellt våld samt konsekvenserna av övergrepp i närliggande byar.

Vi samarbetar på plats med:

– Oasis medical centre som drivs av Kirsi Nyrhinen och Pia Lind som har funnits i området i 20 år, https://oasismedicalcentre.org/

–  The sure foundation som drivs av Debbie och Scott Robinson som har funnits i området i 10 år, https://www.thesurefoundation.org.uk/’

-Tammy och Wayne Shaffer Andrus har befunnit sig som missionärer i Mombasa i 6 år. De är involverade och har varit med och startat flera olika projekt som främjar utsatta barn och ungas framtid. De brinner även för utsatta flickor och kommer tillsammans med oss starta igång Mtwapa trauma och rehabcenter den 1 oktober 2019.

Föreningen Mtwapa – Trauma och Rehabcenter med säte i Sverige skall insamla, mottaga och till Mtwapa – Trauma och Rehabcenter överföra medel för dess verksamhet och i övrigt främja verksamheten genom bl.a information till enskilda givare, företag och organisationer i Sverige.