Antal invånare: 49 699 862 (2017). Huvudstad: Nairobi
Fattigdom är ett av de största hoten mot arbetet för mänskliga rättigheter, och en av de främsta orsakerna bakom kränkningar av mänskliga rättigheter. I Kenya lever 40 miljoner i fattigdom enligt FNs beräkningar, varav en majoritet är kvinnor. Den utbredda fattigdomen innebär att framförallt kvinnors och barns mänskliga rättigheter inskränks. Många kvinnor som lever i fattigdom bär även på trauman, saknar tilltro till sin egen förmåga och sociala nätverk som kan hjälpa till i utsatta situationer.
Ett drygt 40-tal folkgrupper bor i Kenya. Swahili (kiswahili) och engelska är officiella språk. Nästan två tredjedelar av invånarna tillhör någon av de fem största: kikuyu, luhya, kalenjin, luo och kamba. Halva befolkningen är under 19 år.

I Kenya lider många barn av PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) efter att ha bevittnat, eller blivit utsatta för våld och övergrepp. De sjuka barnen döms och göms undan av allmänheten i rädsla för sjukdomen.

Vård och stöd till barn som utsätts för sexuellt våld i Kenya är så gott som obefintlig och den hjälp som finns är belägen i Nairobi med omnejd. Enligt läkare utan gränser som verkar i Kenya är vart fjärde patient hos dem under 12 år. Trots att de yngsta offren ofta behöver mest stöd finns det ingen hjälp att få. Utan tidig psykologisk vård kan det vara svårt för ett barn att återhämta sig från sexuellt våld och utgöra få förödande konsekvenser för deras uppväxt och utveckling. Det vill vi vara med och ändra på.

Religion

Majoriteten av kenyanerna är kristna. Traditionella trosföreställningar spelar också en viktig roll, även bland delar av den kristna befolkningen. Religionsfrihet garanteras i författningen och toleransen mellan olika trosinriktningar är ganska hög.

Politiskt system

Republiken Kenya fick en ny författning 2010, efter åratal av politiska strider kring dess utformning. Den innebär bättre maktbalans och ökad decentralisering. Presidentens tidigare långtgående makt har begränsats till förmån för ett nytt tvåkammarparlament och en del maktbefogenheter har flyttats över till 47 nya län med folkvalda guvernörer och regionförsamlingar. Rättsväsendet reformerades också och fick större oberoende än tidigare.

Sociala förhållanden

Resurserna är ojämnt fördelade i Kenya, mer så än i flertalet grannländer. Nästan hälften av befolkningen lever i fattigdom samtidigt som det finns en relativt stor medelklass. Den rikaste tiondelen av befolkningen kontrollerar runt 40 procent av tillgångarna.